Governance scan

Onze governance scan maakt inzichtelijk hoe jouw organisatie zowel intern als extern is gestructureerd. Daarnaast maakt de governance scan zichtbaar hoe jij je verhoudt tot jullie stakeholders inclusief de rol van jouw organisatie richting de samenleving.

De governance scan gaat bijvoorbeeld in op de vraag of je voldoet aan de op dat moment geldende regels en governance codes, of er sprake is van een duidelijke structuur en een heldere rolverdeling in de top van jouw organisatie.

De waarde van een governance scan

Als je weet op welke onderdelen jouw organisatie goed functioneert en waar de bedrijfsvoering en bestuur op orde zijn, dan zie je vervolgens ook waar nog kansen liggen.

Een zorgvuldig uitgevoerde corporate governance scan helpt je jouw organisatie te verbeteren en effectiviteit van jullie governance te vergroten. De volgende ervaring geeft een voorbeeld van de toepassing van een corporate governance scan.

Een bestuurder vertrok op onprettige wijze bij een zorginstelling en stuurde brieven naar externe toezichthouders met boze insinuaties. De toezichthouders begonnen vragen te stellen aan de zorginstelling, waarop de advocaat van de zorginstelling het bestuur adviseerde een extern bureau proactief een scan van de governance te laten uitvoeren, waardoor het bestuur laat zien dat het de eigen governance serieus neemt en werkt aan verbetering van de zwakke punten. Governance Academy voerde een Governance Scan uit en bracht in goede samenwerking met de instelling de sterke en verbeterpunten van de instelling in kaart. De rust keerde spoedig terug.

Wil je de Governance Scan door ons laten uitvoeren?

De governance scan van de Governance Academy geeft je dus een goed en helder beeld van hoe de governance van je organisatie er voor staat en waar deze zich verder kan ontwikkelen. Ons team met ervaren boardroom adviseurs helpt met het systematisch in kaart brengen van jouw bestuur en de corporate governance.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden met betrekking tot het uitvoeren van een governance scan door één van onze adviseurs.

Wil je meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.