Privacy- en Cookieverklaring Governance Academy

21-11-2023

Alle websites die eindigen op governanceacademy.nl zijn websites van de besloten vennootschappen Governance Board Academy BV en Governance Secretary Academy BV, gevestigd te Leersum, 3956 NS aan de Broekhuizerlaan 3, hierna samen te noemen Governance Academy. Governance Academy hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Governance Academy verwerkt jouw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy- en Cookieverklaring informeert Governance Academy jou over de manier waarop Governance Academy jouw persoonsgegevens verwerkt en hoe je deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy- en Cookieverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Governance Academy worden aangeboden op haar websites. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact met ons op via info@governanceacademy.nl. 

1. Verzamelen van Persoonsgegevens

Governance Academy verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Hierna volgt een overzicht van persoonsgegevens die worden verwerkt door Governance Academy.

Contactformulier
Als je het contactformulier op onze websites invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de persoonsgegevens verzameld die je vrijwillig aan ons verstrekt. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de volgende persoonsgegevens: naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

2. Doel van de verwerking

Governance Academy verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • verwerkingen in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst t.a.v. opleiding of advies;
 • telefonisch contact met jou op kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikt kunt worden.
 • het verstrekken van de door jou gevraagde informatie via het contactformulier;
 • het (laten) verzenden van e-mails met aanvullende informatie i.r.t. de door jou afgenomen diensten (zoals informatie over mogelijk voor jou interessante bijeenkomsten of aanvullende opleidingen);

We vragen jou om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die in deze Privacy- en Cookieverklaring worden beschreven.

3. Doorgifte aan derden

In het kader van bovenstaande doeleinden geeft Governance Academy jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

 1. Dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou;
 2. De doorgifte geschiedt aan een door Governance Academy voor de in deze Privacy- en Cookieverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Governance Academy een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met jouw persoonsgegevens;
 3. Jij een bezwaar kenbaar hebt gemaakt bij Governance Academy voor het delen van je persoonsgegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Governance Academy.
 4. Governance Academy op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4. Beveiliging van gegevens

Governance Academy maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot jouw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Governance Academy ontvangt. Een aantal van de maatregelen van Governance Academy is als volgt:

 • De website van Governance Academy maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
 • De opslagplaatsen van gegevens zijn van bescherming voorzien d.m.v. wachtwoorden.

5. Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

6. Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.  

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Wij gebruiken “Analytische’’ cookies. Informatie die verzameld wordt door het gebruik van ‘’Analytische’’ cookies is anoniem en wij gebruiken deze gegevens om het totale aantal gebruikers van de website te berekenen en om te meten welke functionaliteiten van de website het meest gebruik worden. Daarnaast zouden wij deze informatie kunnen gebruiken om advertenties die afgestemd zijn op jouw specifieke kenmerken op onze website en op overige websites te tonen.

7. Aansprakelijkheid  

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Als je besluit om websites te bezoeken of gebruiken via de links op onze websites, dan is dit op eigen risico. De websites van derden hebben hun eigen Privacy- en Cookieverklaring. Wij adviseren om deze Privacy- en Cookieverklaringen zorgvuldig door te lezen voor je aan of via hen persoonsgegevens verstrekt. Governance Academy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.

8. Wijzigingen in deze Privacy- en Cookieverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

9. Klacht indienen

Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht moet indienen.

10. Contact

Indien je vragen hebt over deze Privacy- en Cookieverklaring of gebruik wilt maken van je rechten (artikel 5 Inzage en wijzigen van jouw gegevens), kun je contact met ons opnemen via info@governanceacademy.nl.

 

Wil je meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.