Erkenningen

De programma’s van Governance Academy zijn erkend door Cedeo en bieden punten voor Permanente Educatie (PE). Cedeo heeft in 2022 Governance Academy weer geaudit en de erkenning voor enkele jaren verlengd met een rapportcijfer 9,2!

Enkele uitspraken uit het Cedeo-rapport:

“Het contact verloopt soepel via de e-mail en telefoon en op vragen wordt snel gereageerd. Ook roemt men de heldere communicatie over alles rondom de training.”

“Over de organisatie en administratie van Governance Academy komen uit de vraaggesprekken alleen maar positieve geluiden naar voren. Men spreekt over een professioneel opleidingsinstituut, dat de zaken goed op orde heeft.”

“Verder zijn de gemaakte afspraken keurig nagekomen door het instituut en kwamen de facturen overeen met de prijsopgave vooraf.”

“Ook heeft men het instituut als flexibel ervaren naar de cursisten toe, wat onder andere naar voren komt in de volgende citaten: “Door ziekte is een van de sprekers vervangen door een ander. Omdat ik toch heel graag het verhaal van de eerste spreker wilde horen, kon ik op een later tijdstip alsnog in een andere groep zijn training volgen.”

“Er is een eigen portal en dat werkt handig, want het is enige tijd na afloop nog beschikbaar.

Wil je meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.