Docenten

Nienke Meijer

Nienke Meijer is Lid RvC PostNL, Deloitte, Lid RvT Leids Universitair Medisch Centrum, Voorzitter bestuur Stichting Volkskrant, Bestuurslid Adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) en Co-founder van De Buitenboordmotor. Eerder was zij o.m. voorzitter van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen.

 

Mini-interview met Nienke: “De secretaris moet goed kijken naar zijn of haar team voor wat betreft competenties.”

“Ik ben voorzitter van het CvB en heb inmiddels 10 jaar ervaring met secretarissen bij het bestuur. Daarnaast bijna 20 jaar toezichthouder / commissaris en in die hoedanigheid ook veel contact met bestuurssecretarissen.
Naar mijn mening krijgt de secretaris een steeds grotere rol in het kader van corporate governance. Aan de ene kant gericht op de interne organisatie, zoals ten aanzien van risicomanagement, juridische aspecten, integriteitskwesties, personele kwesties, corporate governance reglementen, klokkenluider, integriteit en ook een rol in het kader van bijvoorbeeld de medezeggenschap. Aan de andere kant ook meer met een externe blik, zoals ten aanzien van stakeholder management, reputatiemanagement en politieke sensitiviteit.
Net zoals de commissarissen rol sterk verandert, verandert deze functie mee. Dus meer risicomanagement, meer digital, meer complexe multistakeholder issues en meer internationalisering. Dus lezen, opleiden, intervisie met collega’s, coaching met RvB en RvC, goed kijken naar het team rondom de secretaris voor wat betreft competenties.”

Wil je meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.