Waarom good governance?

Voordat de vraag ‘Waarom good governance?’ kan worden beantwoord is het van belang om eerst een heldere en eenduidige definitie van good governance te hebben. Wat is good governance nou precies en waarom is het van belang?

De term governance gaat over bestuur en het governance en besturingsproces in zijn geheel. Bossert (2004) geeft de volgende definitie van de term governance:  “Het  waarborgen  van  de  onderlinge  samenhang  van  de  wijze  van sturen, beheersen en toezicht houden van organisaties, gericht op een efficiënte en effectieve  realisatie  van  beleidsdoelstellingen,  alsmede  daarover  op  een  open  wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van de belanghebbenden.

Good governance gaat over goed en verantwoord bestuur op de lange termijn. Good governance staat dan ook voor een goed samenhangend geheel van het besturen van een organisatie, het toezicht daarop en de verantwoording over het beleid, het bestuur en het toezicht.

Het belang van good governance

Good governance gaat over een heldere en transparante besluitvorming, verantwoording afleggen en het nemen van verantwoordelijkheid. Good governance legt dus de nadruk op de methode en de wijze waarop een organisatie werkt.

Good governance draait om het beschermen van de belangen van alle belanghebbenden zoals aandeelhouders en werknemers. Good governance draait om de verantwoordelijkheid van bestuursorganen, het navolgen van vastgelegde gedragsregels maar vooral ook over de wijze waarop deze regels worden gehanteerd.  Good governance zorgt er voor dat bestuursstructuren en besluitvormingsprocessen binnen een onderneming efficiënter worden georganiseerd.  Daarnaast draagt het bij aan het objectiveren en transparanter maken van de besluitvorming.

Zoals je merkt is good governance zeer belangrijk voor het verantwoord functioneren en het voortbestaan van een onderneming. Good governance is overigens geen doel op zich maar juist een middel om de lange termijn strategie van de onderneming op een verantwoorde wijze waar te kunnen maken

Good governance in samenwerking met de Governance Academy

Bij de Governance Academy zien wij good governance als een dragende kracht voor de groei en de ontwikkeling van organisaties. Good governance leidt tot organisaties die waardevol zijn voor klanten, leveranciers, aandeelhouders. Daarnaast leidt het tot organisaties waar mensen graag willen werken en daar dragen wij met alle plezier ons steentje aan bij.

Dit doen wij met behulp van onze Governance opleidingen. Wij beschikken namelijk over een curriculum met zorgvuldig samengestelde governance opleidingen en programma’s. Denk bijvoorbeeld aan ons programma de Authentieke en Effectieve Commissaris en Toezichthouder (AEC). Daarnaast hebben wij meerdere programma’s voor commissarissen en toezichthouders, directeuren en bestuurders, secretarissen en andere governance-professionals. Bekijk hier ons overzicht van governance opleidingen.

Het doel van onze programma's is het bijdragen aan uw kennis en inzicht om uw eigen rol als governance-professional beter in te vullen en "board room dynamiek" meer authentiek en effectief te beïnvloeden. Uiteraard binnen de kaders van de voor jouw branche geldende governance code. Onze programma’s zijn op open inschrijving maar worden eventueel ook incompany aangeboden.

Wil je meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.