Wat is governance?

De term governance duidt op bestuur of besturen. De letterlijke Nederlandse vertaling van governance is dan ook bestuur. De definitie van besturen is het leiden of het doen bewegen van een organisatie in een gewenste richting. Governance gaat dus over de wijze van besturen van een organisatie en de beheersing van macht binnen diezelfde organisatie.

In zijn algemeenheid kan governance worden uitgelegd als het uitvoeren van beleid, de controle  op deze uitvoering, de verdeling van macht en de gedragsregels en principes van een organisatie.  In deze context dient een organisatie te worden beschouwd als een groep  mensen die zich heeft georganiseerd met een bepaalde doelstelling. Indien we het over governance hebben, dan hebben we het  in het algemeen over beursgenoteerde vennootschappen en andere grote ondernemingen. Echter is binnen elke organisatie sprake van governance. Iedere organisatie dient namelijk op een verantwoorde wijze te worden bestuurd.

Governance opleiding bij de Governance Academy

Governance is constant aan verandering onderhevig. Dit maakt dat governance steeds complexer wordt. Hierdoor staat good governance van beursgenoteerde vennootschappen en andere grote organisaties onder druk. Daarom is het van groot belang om er voor te zorgen dat de governance van jouw organisatie transparant is en voldoet aan alle vereisten.

Om governance professionals daarbij te ondersteunen en de governance van Nederlandse ondernemingen naar een hoger niveau te brengen hebben wij een aantal governance opleidingen en programma’s samengesteld. Denk bijvoorbeeld aan ons programma de Authentieke en Effectieve Commissaris en Toezichthouder (AEC). Ook hebben wij verschillende programma’s voor commissarissen en toezichthouders, directeuren en bestuurders, secretarissen en andere governance-professionals. Bekijk hier ons overzicht van governance opleidingen.

Wil je meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.