Corporate Governance

In het Handboek Corporate Governance (2018, hoofdstuk 1) omschrijven wij het als volgt: "Corporate governance is de Engelse term voor ondernemingsbestuur. Het duidt op het effectief en verantwoord besturen van en toezicht houden in een onderneming. Het omvat ook de interne beheersing en de relatie met de belangrijkste belanghebbenden bij de onderneming zoals de geldverschaffers (banken en aandeelhouders), werknemers, afnemers en de samenleving als geheel."

Als afgeleide hiervan wordt zowel in de private als publieke sector vaak de term ‘good (corporate) governance’ gebruikt. Good governance heeft betrekking op op gepaste omgangsvormen en spelregels voor goed bestuur van en goed toezicht op (maatschappelijke en commerciële) ondernemingen, deugdelijke verantwoording aan en beïnvloeding door belanghebbenden.

In deze definities worden belangrijke begrippen gebruikt, die centraal staan in onze opvattingen over dit onderwerp:

  • Besturen
  • Toezicht houden
  • Beheersing
  • Verantwoording aan belanghebbenden (en transparantie)
  • Zeggenschap (en eigendom)
  • Gepaste omgangsvormen (‘goed gedrag’)
  • Spelregels
  • Beïnvloeding door belanghebbenden

Een organisatie die over al deze onderwerpen heeft nagedacht, er prudent mee omgaat en er goede afspraken over heeft gemaakt met alle bij de organisatie betrokken partijen, voldoet over het algemeen aan alle hedendaagse normen van good governance.

Corporate governance en Governance Academy

Governance Academy is het kennisinstituut voor corporate governance en iedereen die bestuur en toezicht wil professionaliseren. In samenwerking met onze klanten en partners bouwen we met Governance Academy mee aan de doorontwikkeling en verdere professionalisering van onze deelnemers en organisaties.

Wij beschikken over een curriculum met zorgvuldig samengestelde opleidingen en programma’s op het gebied van corporate governance. Denk bijvoorbeeld aan ons programma de Authentieke en Effectieve Commissaris en Toezichthouder (AEC). Daarnaast hebben wij meerdere programma’s voor commissarissen en toezichthouders, directeuren en bestuurders, secretarissen en andere governance-professionals. Bekijk ons overzicht van governance opleidingen.

Het doel van onze programma's is het bijdragen aan uw kennis en inzicht om uw eigen rol als governance-professional beter in te vullen en "board room dynamiek" meer authentiek en effectief te beïnvloeden. Onze programma’s zijn op open inschrijving maar worden ook incompany aangeboden.

Wil je meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.