PECS Permanente Educatie voor de Company Secretary / Bestuurssecretaris

Algemeen

Als secretaris begeef je je in de complexe wereld van de board room. Jouw functie kenmerkt zich door een hoge mate van professionaliteit, zorgvuldigheid en persoonlijke kwaliteit. Dat vraagt helderheid, stevigheid en eigenheid van jou als secretaris.

Dit doorlopende programma Permanente Educatie voor de Company Secretary / Bestuurssecretaris (PECS) is een ‘must have’, omdat het een fundament biedt om stevig en duidelijk invulling te geven aan jouw secretarisrol, om jou effectiever te maken in je werk, en om jezelf beter te leren kennen en geïnspireerd te worden. Vanuit dat fundament denken wij dat je ook meer geluk gaat ervaren in je werk.

PECS is een programma waar je je langjarig voor inschrijft (al kun je op elk moment in- en uitstappen). Secretarissen uit alle sectoren halen, brengen en delen kennis, ervaring en inspiratie middels een vast programma met kennissessies, expert briefings, intervisiesessies, en een kennisbibliotheek met artikelen en e-learnings.

Deelnemers/leden PECS programma

Deelnemers aan / leden van dit programma zijn overwegend secretarissen met een aantal jaren ervaring in de functie en de ambitie daarin door te groeien. Zij hebben meestal al een professionaliseringsprogramma voor secretarissen afgerond.

Wil je deelnemen aan het programma "Permanente Educatie voor de Company Secretary / Bestuurssecretaris" (PECS)? Meld je dan hier aan.

PECS Programma

Bij het programma PECS wordt gewerkt op basis van het drieluik:

  • Helderheid: PECS reikt je het kader aan waarbinnen jij je rol als secretaris optimaal kunt uitvoeren
  • Stevigheid: PECS geeft kennis en inspiratie uit om dat kader in te kleuren
  • Eigenheid of eigen-wijsheid: PECS reikt de middelen aan om daarbij je eigen kleur te kiezen

De invulling van de rol door de secretaris raakt - en wordt beïnvloed door - drie verschillende niveaus: de persoon (corporate secretary zelf), de boardroom (raad van commissarissen of toezicht; raad van bestuur) en de organisatie (management, structuren en stakeholders).
Bewust zijn van de niveaus helpt om effectief én happy te zijn in je rol.
PECS combineert kennis en vaardigheden met (zelf)inzichten die relevant zijn op de verschillende niveaus middels de volgende programmaonderdelen:

Kennissessies

Driemaandelijks organiseren wij kennissessies over actuele governance- en beroepsthema's. Ieder van deze sessies duurt een middag en vindt plaats op Parc Broekhuizen.

Persoonlijke effectiviteit in de context van bedrijfscultuur
Verdieping op het thema organisatiecultuur: wat is het en hoe werk je ermee? Samen bespreken van persoonlijke effectiviteit en persoonlijk leiderschap in de context van bedrijfscultuur. Door Merlijn Mazairac en Brechje Kuiper (The Rookie Minds)

Besluitvorming en irrationaliteit van de mens
Door drs. Anoushka Wajer (GovernanceQ)

Deep governance
Door prof. dr. Patrick Nullens (bijzondere leerstoel voor ethisch leiderschap en menswaardige samenleving, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht)

Goed toezicht verdient ondersteuning
Door mr. drs. Joost Kramer (oprichter JJK)

Reputatie en crisismanagement: wat kan en moet je als secretaris doen?
Door Vanessa Liem (partner Van Doorne)

Secretaris Onderweg
Tweemaandelijks organiseren we kort na acht uur 's ochtends online 'expert briefing' sessies die je onderweg naar je werk kunt bijwonen (of nadien met de opname die in de kennisbibliotheek wordt gezet). Tijdens de expert briefings word je snel bijgepraat op belangrijke ontwikkelingen, thema's of actualiteiten die betrekking hebben op jouw rol rol als secretaris.

Het Lunchgesprek
Hierbij bieden wij een werkvorm die in onze opleidingen hoog wordt gewaardeerd. Tijdens het online lunchgesprek voer je, in een vertrouwelijke setting, met collega-secretarissen dilemmagesprekken, ga je in gesprek over een intervisieonderwerp en kan je best practices uitwisselen. Het lunchgesprek vindt 6x per jaar plaats (tussen 12.00 en 12.57 uur).

Landelijk seminar
Tweejaarlijks is er een event met interessante sprekers en workshops, meestal uit ons eigen onderzoek. Gratis voor jou als PECS deelnemer; tegen betaling toegankelijk voor niet-leden.

Doorlopend
Toegang tot kennisbibliotheek met achtergrondinformatie over verschillende aspecten van corporate governance en de rol van de secretaris en relevante artikelen uit Goed Bestuur & Toezicht. Daarnaast bevat de kennisbibliotheek opnames van de online bijeenkomsten en/of de presentaties van die bijeenkomsten en kennisvideo's.

Jouw investering

Jouw jaarlijkse investering bestaat uit een deelname fee van € 1.950,- incl. cursusmateriaal, certificaten, dranken, fruit en versnaperingen, exclusief BTW. Je lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Je kunt je ieder moment aan- of afmelden, dan verrekenen we naar rato. Dit programma is een goede opvolging van onze vijfdaagse opleiding PCS.

Blijven werken aan je ontwikkeling?

Je lidmaatschap omvat:

  • Een persoonlijk intakegesprek met de programmadirecteur
  • Toegang tot driemaandelijkse kennissessies (dagdeel), op de volgende data: 7 februari, 22 mei, 25 september en 20 december 2024.
  • Toegang tot Secretaris Onderweg op elke eerste donderdag van de maand (behalve tijdens schoolvakanties) tussen 8.05 en 8.45 uur op de volgende data: 11 januari, 21 maart, 16 mei, 4 juli, 3 oktober en 14 november 2024.
  • Toegang tot Het Lunchgesprek van 12.00 tot 12.57 uur op: 29 februari, 18 april, 13 juni, 5 september, 17 oktober en 28 november 2024.
  • Landelijk seminar
  • Toegang tot de kennisbibliotheek


De online sessies van Secretaris Onderweg zijn terug te bekijken in de online kennisblibliotheek. De kennissessies vinden plaats op Parc Broekhuizen in Leersum. De Secretaris Onderweg-sessies en de Lunchgesprekken onder Secretarissen zijn uitsluitend online.

Het (jaar)abonnement gaat in vanaf het moment van inschrijven.

PECS Aanmelden ieder moment mogelijk Aanmelden

Wil je meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.