Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) is een intern toezichthoudend orgaan van een rechtspersoon. De raad van commissarissen is voornamelijk van toepassing op naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen.

Waarom een raad van commissarissen?

Hoewel de aandeelhouders de eigenaar en technisch gezien de baas zijn van een beursgenoteerde vennootschap, naamloze vennootschap of besloten vennootschap staan zij over het algemeen ver van het dagelijkse bestuur van de onderneming. Om deze afstand te overbruggen is de raad van commissarissen in het leven geroepen. De raad van commissarissen treedt namelijk op namens de aandeelhouders en houdt toezicht op het dagelijkse bestuur van de onderneming.

De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur van een onderneming. Ook heeft de raad van commissarissen een adviserende rol binnen de organisatie. Daarnaast heeft de raad van commissarissen de verantwoordelijkheid om de leden van het bestuur te benoemen of te ontslaan. De voorzitter en de leden van de raad van commissarissen van een rechtspersoon worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.

De raad van commissarissen houdt namens de stakeholders toezicht op het, door het bestuur, gevoerde beleid. De stakeholders zijn over het algemeen de aandeelhouders en de werknemers. De achterliggende reden van de raad van commissarissen als toezichthoudend orgaan is om het voortbestaan van de onderneming te waarborgen. Tevens kan worden gewaarborgd dat het gevoerde beleid in lijn staat met de lange termijn visie en de normen en waarden van de organisatie.

Opleiding raad van commissarissen

Aangezien de ontwikkelingen op het gebied van governance zich snel opvolgen is het als lid van de raad van commissarissen van belang om op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen. Tevens is het van belang om jezelf te blijven doorontwikkelen.

De Governance Academy heeft een curriculum met programma’s voor commissarissen en toezichthouders, directeuren en bestuurders, secretarissen en andere governance-professionals. Doel van onze programma's is het bijdragen aan uw kennis en inzicht om uw eigen rol als governance-professional beter in te vullen en "board room dynamiek" meer authentiek en effectief te beïnvloeden. Onze programma’s zijn op open inschrijving maar worden eventueel ook incompany aangeboden.

Samen met onze docenten en governance professionals ontwikkel je jouw persoonlijke kwaliteiten als bestuurder, commissaris of toezichthouder naar een nog hoger niveau.

Wil je meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.