Corporate governance advies

Corporate governance gaat over de wijze waarop een onderneming goed, efficiënt en verantwoord bestuurd wordt. Het gaat daarmee over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid, zeggenschap en over de interne controle. Daarbij komen een aantal essentiële vragen naar boven. Hoe is de governance van onze organisatie geregeld? Hebben we als organisatie onze processen en procedures ingericht conform de Nederlandse corporate governance code? Klopt het wat we doen als bestuur en/of RvC of RvT? Staan ons beleid en doelstellingen in lijn met de missie van onze organisatie? Onze adviseurs helpen u bij het beantwoorden van deze vragen en voorzien u graag van passend corporate governance advies.

Corporate governance en organisatie advies

Onze missie is om organisaties en bedrijven (zowel binnen de profit als non-profit sector) te ondersteunen bij het professionaliseren van hun corporate governance en het verbeteren van de bestuurseffectiviteit.  Dit doen wij daarom niet alleen door het aanbieden van onze governance opleidingen maar ook door onze klanten te voorzien van goed doordacht en onderbouwd corporate governance advies.

Dit doen wij met een zee ervaren groep boardroom adviseurs die uw organisatie als geen ander kan voorzien van corporate governance advies. Onze adviseurs beschikken namelijk over zowel de juiste academische als de praktische kennis om u te kunnen voorzien van het juiste corporate governance advies voor uw specifieke vraagstukken. Het resultaat van een corporate governance adviestraject is een organisatie die voldoet aan de wet- en regelgeving en de governance code. Onze adviseurs helpen uw organisatie zich door te ontwikkelen.

Waar kunnen onze corporate governance adviseurs u bij ondersteunen?

Onze corporate adviseurs kunnen u begeleiden bijvoorbeeld begeleiden bij het uitvoeren van een zelfevaluatie. Daarbij kunnen zij u helpen met het trekken van conclusies en adviseren m.b.t. verbeteringen in uw corporate governance. Daarnaast kunnen onze adviseurs de huidige situatie m.b.t. de corporate governance van uw organisatie in kaart brengen en adviezen geven over de wijze waarop de kan worden verbeterd. Verder kunnen onze adviseurs u helpen en adviseren bij het opzetten van een toezichtsvisie, een toezichtkader en het toetsingskader ter bevordering van duidelijk, effectief, goed ingeregeld en professioneel intern toezicht.

Onze corporate governance opleidingen

De Governance Academy blijft echter nog wel een kennisinstituut. Ons specialisme zijn onze corporate governance opleidingen. Wij beschikken over een curriculum met zorgvuldig samengestelde opleidingen en programma’s op het gebied van corporate governance. Denk bijvoorbeeld aan ons programma de Authentieke en Effectieve Commissaris en Toezichthouder (AEC). Daarnaast hebben wij meerdere programma’s voor commissarissen en toezichthouders, directeuren en bestuurders, secretarissen en andere governance-professionals. Bekijk hier het overzicht van onze governance opleidingen.

Wil je meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.