Corporate governance code

De corporate governance code is een gedragscode die gericht is op de corporate governance van beursgenoteerde vennootschappen en andere grote organisaties. De Nederlandse corporate governance code is in 2003 door de toenmalige Commissie Tabaksblat vastgesteld. Niet alleen in Nederland is een dergelijke gedragsregels vastgelegd. Ook andere landen hebben een soortgelijke code die van toepassing is op (beursgenoteerde) bedrijven en grote organisaties.

De corporate governance code inhoudelijk

De Nederlandse corporate governance code bevat principes en best practices voor (beursgenoteerde) vennootschappen  en grote bedrijven die gericht zijn op een goede corporate governance. Daarnaast bevat de corporate governance code bepalingen waarin wordt beschreven op welke wijze de verhoudingen tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de aandeelhouders gereguleerd dienen te worden. Tevens wordt beschreven op welke wijze het bestuur verantwoording dient af te leggen en hoe het toezicht op het bestuur is geregeld. Verder bevat de corporate governance code bepalingen omtrent belangenverstrengelingen en de beloning van bestuursleden.

De corporate governance code is in 2008 (deels) aangepast door de Commissie Frijns. Daarnaast is in 2016 de code door de Commissie van Manen herzien. De herziening van de corporate governance code is tot stand gekomen op verzoek van de schragende partijen, VNO-NCW, VEUO, Eumedion, VEB, FNV, CNV en Euronext. 

De belangrijkste vernieuwing in de corporate governance code is dat in de vernieuwde versie het belang van waardecreatie op de lange termijn centraal is gesteld. Daarnaast benadrukt de actuele corporate governance code het belang van een helder en transparant beloningsbeleid voor bestuurders. Tevens wordt de meerwaarde van een goede en aangename bedrijfscultuur sterk benadrukt.

Toepassing en monitoring van de corporate governance code

Beursgenoteerde vennootschappen zijn verplicht om de corporate governance code na te leven. Indien de vennootschap er voor kiest om bepaalde regels of bepalingen niet toe te passen, dan is de organisatie verplicht om dit uitgebreid in het jaarverslag toe te lichten. Dit noemt men ook wel de 'pas toe of leg uit regel'.

De naleving van de corporate governance code wordt bewaakt door de Monitoring Commissie Corporate Governance. Deze commissie heeft naast de monitoring ook de belangrijke taak om de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse Corporate governance code te beoordelen en te bevorderen.

Governance University en de corporate governance code

De Governance University is het kennisinstituut voor corporate governance en iedereen die bestuur en toezicht wil professionaliseren. In samenwerking met onze klanten en partners bouwen we met de Governance University mee aan de doorontwikkeling en verdere professionalisering van onze deelnemers en hun organisaties. Daarbij houden wij uiteraard rekening met de principes, bepalingen en best practices die in de corporate governance code zijn vastgesteld.

Wij beschikken over een curriculum met zeer zorgvuldig samengestelde opleidingen en programma’s op het gebied van corporate governance. Denk bijvoorbeeld aan ons programma de Authentieke en Effectieve Commissaris en Toezichthouder (AEC). Daarnaast hebben wij meerdere programma’s voor commissarissen en toezichthouders, directeuren en bestuurders, secretarissen en andere governance-professionals. Bekijk hier ons overzicht van governance opleidingen.

Het doel van onze programma's is het bijdragen aan uw kennis en inzicht om uw eigen rol als governance-professional beter in te vullen en "board room dynamiek" meer authentiek en effectief te beïnvloeden. Uiteraard binnen de kaders van de corporate governance code. Onze programma’s zijn op open inschrijving maar worden eventueel ook incompany aangeboden.

Wil je meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.