Governance code

De governance code is een gedragscode voor (beursgenoteerde) vennootschappen en andere grote organisaties. Het doel van de governance code is een verbeterde transparantie in de jaarrekening, een betere verantwoording aan de raad van commissarissen en een versterking van de zeggenschap en bescherming van de aandeelhouders.

De Nederlandse corporate governance code

In Nederland kennen wij de Nederlandse Corporate Governance Code. Deze governance code is in 2003 door de toenmalige Comissie Tabaksblat vastgesteld.

De Nederlandse Corporate Governance Code betreft gedragsregels die er op gericht zijn om de belangen van aandeelhouders, werknemers en andere belanghebbenden te beschermen. De Nederlandse Corporate Governance Code bevat regels voor de verhoudingen tussen het bestuut, de raad van Commissarissen(RvC), de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA), de wijze waarop het bestuur verantwoording aflegt en hoe het toezicht op het bestuur is ingericht. Daarnaast bevat de Nederlandse Corporate Governance Code gedragsregels m.b.t. tegengestelde belangen, de wijze van beloning van de bestuurders, welke positie de aandeelhouders hebben en welke eisen gelden voor een interne audit functie van een externe accountant.

Beursgenoteerde vennootschappen zijn overigens wettelijk verplicht om de governance code  na te leven. Daarbij dient het ‘pas toe of leg uit’ principe te worden gehanteerd. Dit houdt in dat men, indien een regel niet wordt toegepast, dit uit dient te leggen in het jaarverslag.

De Nederlandse corporate governance code is overigens niet de enige. Inmiddels bestaan naast deze code ook vele branche specifieke governance codes of gedragscodes. Bijvoorbeeld voor banken, in de bouw, de cultuursector en de zorg.

Governance Academy en de governance code

De Governance Academy is het kennisinstituut voor corporate governance en iedereen die bestuur en toezicht wil professionaliseren. In samenwerking met onze klanten en partners bouwen we met de Governance Academy mee aan de doorontwikkeling en verdere professionalisering van onze deelnemers en hun organisaties. Daarbij houden wij uiteraard rekening met de principes, bepalingen die in de governance code zijn vastgesteld.

Wij beschikken over een curriculum met zorgvuldig samengestelde governance opleidingen en programma’s. Denk bijvoorbeeld aan ons programma de Authentieke en Effectieve Commissaris en Toezichthouder (AEC). Daarnaast hebben wij meerdere programma’s voor commissarissen en toezichthouders, directeuren en bestuurders, secretarissen en andere governance-professionals. Bekijk hier ons overzicht van governance opleidingen.

Het doel van onze programma's is het bijdragen aan uw kennis en inzicht om uw eigen rol als governance-professional beter in te vullen en "board room dynamiek" meer authentiek en effectief te beïnvloeden. Uiteraard binnen de kaders van de voor jouw branche geldende governance code. Onze programma’s zijn op open inschrijving maar worden eventueel ook incompany aangeboden.

Wil je meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.