BLC Board leiderschap voor de ervaren commissaris

Algemeen

Het doel van dit succesvolle programma BLC is dat u nog beter in staat bent om actief invulling te geven aan de toezichthoudende rol op basis van board leiderschap, effectieve omgang met complexe vraagstukken en optimaal waarde toevoeging in kritieke situaties.
Het succes en de effectiviteit van de commissaris en toezichthouder wordt grotendeels bepaald door diens vaardigheden om proactief zijn rol in te vullen en daarbij mede richting te geven aan de raad, zodat deze een optimale toegevoegde waarde heeft voor de onderneming of organisatie waarop toezicht wordt gehouden. U bent in de gelegenheid om een onderscheidende bijdrage te leveren in de raad. Bovendien zijn de eisen aan het commissariaat verzwaard wat betekent dat commissarissen zich blijven verdiepen in ontwikkelingen en dat zij het vermogen hebben om in gesprek te gaan over de maatschappelijke opgave en de wijze waarop daaraan invulling wordt gegeven. Daarbij vraagt de dynamiek in de raad, met het bestuur, de stakeholders en de externe toezichthouder om een effectief en gebalanceerd optreden waarbij het goede gesprek op diepgaander niveau wordt uitgevoerd. Tot slot doet de commissaris er toe als er sprake is van een kritieke situatie: hoe effectiever diens optreden, hoe groter de toegevoegde waarde wanneer het er echt toe doet.

BLC biedt u de mogelijkheid om bovenstaande vraagstukken te beschouwen en hier lering uit te trekken, samen met sprekers (die in het dagelijks leven zeer ervaren commissarissen zijn) en uiteraard in interactie met de ervaren peers van dit programma.

BLC biedt verrijking van perspectieven en vergroting van praktijkkennis door middel van masterclasses en intervisie die u inspiratie bieden en waardoor uw persoonlijke toezichthoudende vaardigheden worden versterkt en uw effectiviteit verder wordt vergroot.

Bij BLC wordt gewerkt op basis van het tweeluik:

Inzicht
Inzicht in laatste ontwikkelingen in de governance, in de wijze waarop u richting kunt geven aan het toezicht en in de omgang met complexe vraagstukken en kritieke situaties en - tot slot - in uw stijl en de wijze waarop deze het team, het bestuur en de organisatie of onderneming kan beïnvloeden.

Praktisch
Praktisch uitwisselen van casuïstiek, bespreken van dilemma's en best practices, vergroten van uw persoonlijke kwaliteiten.

Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met de NVTZ Academie, VTOI-NVTK Academie en VTW Academie.

Wil je deelnemen aan het programma "Board leiderschap voor de ervaren commissaris" (BLC)? Meld je dan hier aan.

BLC Programma

Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten gedurende een half jaar. De bijeenkomsten duren één dag en de derde bijeenkomst sluiten we af met een diner.

BLC biedt dialoog, reflectie en thematische verdieping:
• een persoonlijk traject met adviesgesprekken over de eigen ontwikkeling;
• inspirerende bijdragen van ervaren commissarissen;
• verdieping, uitwisseling van ervaringen en persoonlijke reflectie in kleinere groepen;
• de mogelijkheid om eigen casuïstiek te bespreken.

Vertrouwen als fundament (e-learning, voorbereiding dag 1)
Door dr. ir. Frédérique Six (New Public Governance VU Amsterdam)

Vertrouwd maken wat vreemd is (e-learning, voorbereiding dag 1)
Door drs. Jitske Kramer (Corporate antropoloog, ondernemer en bestseller auteur)

Verbindend leiderschap en ongemak in de boardroom
Door prof. dr. Patrick Nullens (Bijzonder hoogleraar ethisch leiderschap en een menswaardige samenleving aan de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht)

Leiderschap ten behoeve van de maatschappelijke opgave: hoe verhoudt zich dat tot uw ego?
Door dr. Alec Serlie (Universitair docent Erasmus Universiteit)

Effectieve communicatie in de boardroom
Door Ilona Eichhorn (Partner bij ImpactAll)

Internaliseren van duurzaamheid en de rol van bestuur en toezicht daarbij (e-learning, voorbereiding dag 2)
Door drs. Jolande Sap (Toezichthouder bij Renewi, KPN, KPMG, Fairfood, Arkin, voorzitter Federatie voor Gezondheid)

Op het snijvlak van mens en techologie (e-learning, voorbereiding dag 2)
Door Yfke Laanstra (Futurist/ future imagineer, (keynote-)spreker, trainer en auteur van 'Bits, Bytes en Bewustzijn')

Het goede (goed) doen. Invloed van actuele ontwikkelingen
Door drs. Edith Kroese (Partner Sustainability & Impact services Grant Thornton, lid RvT War Child)

Purpose en de rol van de RvB en RvT
Door drs. Peter Blom (lid RvC De Nederlandsche Bank NV, voormalig CEO Triodos Bank)

Veranderingen in een digitaliserende wereld
Door Marc van Meel (AI-ethicus bij KPMG)

Omgaan met dilemma's en bespreking eigen casuïstiek
Door programmadirecteur

Dynamisch toezichthouden (e-learning, voorbereiding dag 3)
Door drs. Hanny Kemna RE (Commissaris en toezichthouder bij o.a. Athora, Géant, AZA, Menzis, MN)

Situationeel toezichthouden (e-learning, voorbereiding dag 3)
Door drs. Theo Schraven (Governance consultant)

Omgaan met het onverwachte en als het ertoe doet
Door drs. Ralph Pans (Oud-burgemeester, voorzitter VNG, lid Raad van State, ervaren toezichthouder)

Intervisie en voorbereiding op de laatste sessie
Door programmadirecteur

Board leiderschap in de praktijk: actief aan de slag met levensechte vraagstukken
Door drs. Puck Dinjens (Programmadirecteur Governance Academy, governance consultant, auteur en trainer, eigenaar van Governance in Balans) + acteur

Jouw investering

Jouw investering bestaat uit een deelnamefee van € 4.750,- incl.cursusmateriaal, dranken en maaltijden, exclusief BTW en evt. overnachtingen. 5% korting is mogelijk bij betaling tot een maand voor aanvang.

Certificering en erkenning

Je ontvangt een certificaat. BLC is erkend door Cedeo en biedt 24 PE-punten.

Deelnemers aan dit programma zijn overwegend ervaren commissarissen in de profitsector en toezichthouders van organisaties in de (semi)publieke sectoren.

Deze opleiding bestaat in totaal uit 3 dagen (zonder overnachtingen), met aan het einde van de laatste dag een diner. De sessies vinden plaats op Parc Broekhuizen te Leersum.

4 en 27 september, 16 oktober 2024 Aanmelden
1 oktober, 12 november, 4 december 2024 Aanmelden

Wil je meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.

Meld je direct aan