Raad van Toezicht

Een Raad van Toezicht is een intern toezichthoudend orgaan van een rechtspersoon. Over het algemeen beschikken de meeste grote organisaties of instellingen over een dergelijk intern toezichthoudende orgaan.

De naam die aan het toezichthoudende orgaan wordt toegekend is afhankelijk van de rechtsvorm van de organisatie. De raad van toezicht (RvT) is een intern toezichthoudend orgaan van verenigingen en stichtingen. De raad van commissarissen (RvC) is het toezichthoudende orgaan van besloten- en naamloze vennootschappen. Daarnaast kan worden gesteld dat een raad van toezicht van toepassing is binnen de non-profitsector en de raad van commissarissen van toepassing is in de profit-sector. Beide begrippen worden in ieder geval gebruikt om het interne toezichthoudende orgaan van een rechtspersoon aan te duiden.

Taken en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

Een raad van toezicht kent verschillende taken en verantwoordelijkheden. Over het algemeen zijn deze in een gedragscode zoals de governance code en in de statuten van de rechtspersoon vastgelegd.

De raad van toezicht heeft de belangrijke verantwoordelijkheid om toezicht te houden op het bestuur van de rechtspersoon en de realisatie van de doelstellingen. De raad van toezicht beoordeeld het gevoerde beleid en toetst deze ten opzichte van de lange termijn visie, de doelstellingen en de normen en waarden van de organisatie. De raad van toezicht kijkt dus niet alleen naar het wel of niet behalen van de doelstellingen maar ook naar de wijze waarop dit wordt gedaan. Daarbij dient de raad van toezicht uiteraard rekening te houden met de van toepassing zijnde gedragscodes en het naleven van de wet- en regelgeving. Naast de controlerende functie heeft de raad van toezicht ook een adviserende rol ten opzichte van het bestuur.

Opleiding Raad van Toezicht

Om jouw rol als toezichthouder op een verantwoorde wijze in te kunnen vullen is het van belang om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen op het gebied van governance. De Governance Academy heeft een curriculum met programma’s voor commissarissen en toezichthouders, directeuren en bestuurders, secretarissen en andere governance-professionals. Het doel van onze programma's is het bijdragen aan uw kennis en inzicht om uw eigen rol binnen de raad van toezicht beter in te vullen en "board room dynamiek" meer authentiek en effectief te beïnvloeden. Onze opleidingen zijn op open inschrijving maar worden eventueel ook incompany aangeboden.

Samen met onze docenten en governance professionals ontwikkel je jouw persoonlijke kwaliteiten als commissaris of toezichthouder en til jet het niveau van de raad van toezicht naar een hoger niveau.

Wil je meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.