Bestuurssecretaris

De bestuurssecretaris is de rechterhand van de beleidsbepalers binnen een rechtspersoon. De bestuurssecretaris kan voor verschillende organen binnen een rechtspersoon werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan het bestuur, de Raad van Commissarissen, de Raad van Toezicht of eventueel een combinatie daarvan.

De taken en verantwoordelijkheden van een bestuurssecretaris

Vanuit zijn/haar functie weet de bestuurssecretaris richting en vorm te geven aan een stabiele ondersteuning van de besluitvormingsprocessen en houdt toezicht op de gemaakte afspraken, lopende processen en relevante verplichtingen. Daarnaast functioneert een bestuurssecretaris als sparringpartner voor bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken binnen een organisatie. Ook wordt de bestuurssecretaris belast met diverse organisatorische vraagstukken en taken rondom de uitvoering en de implementatie van reeds gemaakte besluiten. De functie bestuurssecretaris betreft dus een zeer diverse en veelzijdig functie.

Door de jaren heen zijn de taken en verantwoordelijkheden van een bestuurssecretaris steeds zwaarder geworden. Dit komt voornamelijk door de toenemende complexiteit en de steeds strengere eisen binnen het bedrijfsleven. Om als bestuurssecretaris goed te kunnen functioneren dien je te beschikken over een breed pakket van kennis en vaardigheden. Daarnaast dien je op de hoogte te zijn van alle nieuwe en relevante ontwikkelingen op het gebeid van corporate governance.

Bestuurssecretaris opleiding

Governance Academy biedt een verscheidenheid aan governance opleidingen. Waaronder ook opleidingen die gericht zijn op de bestuurssecretaris. Bijvoorbeeld de Professionele Company Secretary/Bestuurssecretaris (PCS) opleiding. Wij bieden met de PCS opleiding een compleet, vijfdaags verdiepingsprogramma voor zowel de corporate secretary / bestuurssecretaris in de private (beursgenoteerd/niet-beursgenoteerd) als de (semi) publieke sector.

Wil je meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.