Opleiding toezichthouder

Een lid van de raad van toezicht (RvT) wordt een toezichthouder genoemd. Een toezichthouder houdt namens de stakeholders toezicht op het beleid en de uitvoering van het beleid van een rechtspersoon. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het toezicht houden op de kwaliteit en de integriteit van de (financiële) besluitvorming maar ook aan de controle op het behalen van de doelstellingen. Indien er sprake is van een toezichthouder, dan betreft het veelal een vereniging of een stichting.

De veranderende rol van toezichthouder

Tijdens de afgelopen jaren is de rol van toezichthouder sterk veranderd. In het verleden was de aanwezigheid van een toezichthouder enigszins beperkt. Tegenwoordig is het als toezichthouder echter noodzakelijk om veel actiever zicht te houden op de dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie. Daarnaast wordt van een toezichthouder steeds vaker een adviserende, stimulerende en proactieve rol verwacht .

De taken en verantwoordelijkheden van een toezichthouder zijn door de jaren heen steeds zwaarder geworden Dit heeft er toe geleid dat de rol van een toezichthouder steeds belangrijker is geworden. Een gevolg daarvan is dat de eisen die gesteld worden aan een toezichthouder steeds hoger geworden.

Onze opleiding(en) voor toezichthouders

Dit betekent dat het voor een toezichthouder van groot belang is om zich goed voor te bereiden op zijn/haar rol als toezichthouder en tevens goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen op het gebied van governance. Toezichthouders hebben over het algemeen geen specifieke opleiding genoten die gericht is op de rol van toezichthouder.

Daarom heeft de Governance University zich gespecialiseerd in opleidingen voor toezichthouders en commissarissen. Door de jaren heen hebben wij meerdere opleidingen ontwikkeld die gericht zijn op taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht. Onze opleiding voor toezichthouders geeft u als toezichthouder of commissaris een brede basis om uw rol op een goede en verantwoordelijke manier in te kunnen vullen. De AEC commissaris en toezichthouder opleiding is gericht op het verschaffen van inhoudelijke kennis en inzicht in de dynamiek van het toezicht houden in combinatie met de juiste afstand en professionele houding. De AEC commissaris  en toezichthouder opleiding werkt op basis van het drieluik: Inzicht, praktisch en in-control. Bekijk hier de uitgebreide toelichting van de AEC opleiding.

Wil je meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.