Boardroom dynamics

Boardroom dynamics zijn een essentieel onderdeel van corporate governance en heeft betrekking op de onderlinge verhoudingen tussen commissarissen en bestuurders in de top van de organisatie. De boardroom dynamics bepalen voor een belangrijk deel het functioneren van zowel het bestuur als de Raad van Commissarissen (RvC) en de Raad van Toezicht (RvT).

Good governance en effectief toezicht hangen sterk samen met de boardroom dynamics. Daarom is er tegenwoordig steeds meer aandacht voor de bardroom dynamics en de psychologische aspecten van controle en toezicht. Om de boardroom dynamics te leren herkennen, begrijpen en te optimaliseren is het van belang om te weten wat uw eigen rol hierin is.

Boardroom dynamics beïnvloeden m.b.v onze opleidingen

Wanneer het om boardroom dynamics gaat ligt de focus in het bijzonder op de feitelijke en vermeende rollen, het gedrag en de houding in de bestuurskamer en de effectiviteit van de bestuurders in het besluitvormingsproces. Wordt er bijvoorbeeld toegevoegde waarde voor het bedrijf gecreëerd? Boardroom dynamics kan alle verwijzingen bevatten naar de complementaire samenstelling van het bestuur, de behoefte aan vrouwelijke bestuurders en naar de taken en het functioneren van de voorzitter, dit alles ten behoeve van een betere dynamiek in de boardroom.

Bij de Governance Academy richt wij ons op de kennisontwikkeling van bestuurders en enablers (zoals bedrijfssecretarissen of professionele aandeelhouders). Het leren begrijpen en verbeteren van de boardroom dynamics is daar een zeer belangrijk onderdeel van. Boardroom dynamics is daarom één van belangrijke en regelmatig terugkerende onderwerpen binnen al onze governance opleidingen. Onze governance opleidingen leren jou op een efficiënte en effectieve wijze de boardroom dynamics binnen jouw organisatie te beïnvloeden en het interne toezicht verder te professionaliseren.

Bekijk hier het overzicht van al onze governance opleidingen.

 

Wil je meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.