Governance advies

Governance gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap. Daarnaast gaat governance over het interne toezicht en verantwoording. Verder gaat governance onder meer over de verhoudingen tussen het bestuur van een organisatie en de Raad van Commissarissen (RvC) of de Raad van Toezicht (RvT). Zowel de RvC als de RvT zijn het intern toezichthoudende orgaan van een rechtspersoon en houden zich bezig met het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie.

Voor grote organisaties is het van groot belang dat de governance goed geregeld is. Good governance is dan ook één van de belangrijkste voorwaarden voor de continuïteit. Daarom is het voor het bestuur of de Raad van Commissarissen van belang om zichzelf te blijven evalueren. Daarbij komen vragen naar boven zoals: Hoe is de governance van onze organisatie geregeld? Hebben we onze processen en procedures ingericht conform de Nederlandse corporate governance code? Klopt het wat we doen als bestuur en/of RvC of RvT?

Governance advies door onze adviseurs

De Governance University helpt u bij het beantwoorden van deze vragen en voorziet u graag van governance advies om het interne toezicht te verbeteren en uw organisatie verder te professionaliseren. Onze adviseurs bieden u governance advies en staan u bij waar nodig om de governance van uw organisatie op orde te brengen. Wij bieden governance advies bij organisatie van verschillende grote, van start up tot scale up tot gevestigde instellingen.

Onze missie is om organisaties en bedrijven (zowel binnen de profit als non-profit sector) te ondersteunen bij het professionaliseren van hun corporate governance en het verbeteren van de bestuurseffectiviteit.   Dit doen wij daarom niet alleen door het aanbieden van onze governance opleidingen maar ook door het bieden van governance advies.

Het resultaat van governance advies van één van onze governance professionals is een organisatie die voldoet aan de wet- en regelgeving en de governance code.

Onze adviseurs voorzien u graag van governance advies Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden met betrekking tot governance en/of organisatie advies van één van onze adviseurs.

Wil je meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.